Analyse
23. august 2014
AE har undersøgt, hvad et karakterkrav for optagelse i gymnasiet vil betyde. Hvis der sættes krav om, at hver af fagene dansk og matematik skal være bestået med mindst 4 i gennemsnit fra afgangsprøven i 9. klasse, ville knap 13 procent af de, der blev studenter i 2013, ikke kunne have fået adgang til gymnasiet. Et krav på mindst 7 ville afskære knap 54 procent.
Analyse
23. august 2014
Danmark ligger i top 10 over de rigeste lande i OECD, når man måler velstand på den mest korrekte måde for landesammenligninger. Modsat hvad man ofte hører i debatten, er der ingen tegn på, at Danmark er sakket bagud i det internationale velstandskapløb. Heller ikke fremadrettet er der grund til panik, viser OECD's fremskrivninger.
Artikel
20. august 2014
Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft er en utrolig dårlig ide. Forskningen peger på, at effekterne af at sænke ydelserne for kontanthjælpsmodtagerne er næsten usynlige. Et nyt kontanthjælpsloft er ikke vejen. Det vil i bedste fald kun have en begrænset virkning, og samtidig vil det øge uligheden i samfundet, og flere risikerer at havne i fattigdom.
Kommentar
20. august 2014
Den stikprøvebaserede arbejdsløshed er faldet med 10.000 personer det seneste kvartal og samtidig er beskæftigelsen vokset med 26.000 personer. De nye tal er en meget glædelig nyhed, men det er bekymrende, at væksten i Europa i øjeblikket er aftagende og svag. Samtidig er der ikke noget der tyder på, at der for alvor er kommet gang i det private forbrug herhjemme. Derfor er det også for tidligt at stramme finanspolitikken herhjemme.
Analyse
18. august 2014
For første gang siden krisen falder ledigheden blandt nyuddannede faglærte både i Jylland, på Fyn og Sjælland. Dykker man ned i de forskellige retninger, viser tallene, at ledigheden blandt nyuddannede faglærte på Sjælland går i modsat retning og stiger på flere af de store områder som eksempelvis byggeri og kontorområdet.