Analyse
19. juli 2014
Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. Her står mere end 6 elever og mangler en praktikplads i en virksomhed, hver gang én elev får en praktikplads. Det er markant mere end noget andet sted i landet.
DEBAT
19. juli 2014
Det er paradoksalt, at 7 ud af 10 private danske virksomheder ikke har en eneste lærling ansat, når vi ved, at vi fremadrettet kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Hvis vi danskere ikke skal tabe i den internationale konkurrence om kvalificeret arbejdskraft, skal vi i fællesskab tage ansvar for at skabe fremtidens faglærte – inkl. virksomhederne.
Analyse
18. juli 2014
Antallet af økonomisk fattige danskere er fra 2011 til 2012 faldet med 1.300 personer. Det er især indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der har oplevet store fald. Det er glædeligt, idet denne gruppe er overrepræsenteret i fattigdomsstatistikken og har haft den mest markante stigning i antallet af fattige fra 2002 til 2012.
Analyse
18. juli 2014
I perioden 2011 til 2012 er antallet af økonomisk fattige faldet fra 45.400 til 44.100. Det er det første fald i over 10 år. På trods af, at fattigdommen for første gang i et årti er faldet, har en fjerdedel af kommunerne fortsat oplevet en stigende fattigdom.
Analyse
16. juli 2014
Næsten en tredjedel, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden for det merkantile område, og hver femte manglende praktikplads er inden for byggeriet. Blandt elektrikere og mekanikere er det sværest at finde en praktikplads idet 9 elever står og søger praktikplads, hver gang der indgås én ny praktikpladsaftale.