Kommentar
29. august 2014
BNP faldt med 0,3 pct. i 2. kvartal 2014. Forudsætningerne for fremgang i dansk økonomi er stadig til stede om end udfordret af udviklingen i udlandet. Det er ikke penge, der mangler i Danmark, men derimod forbrugerne og virksomhedernes lyst til at bruge dem. Det er i det lys og givet den øgede internationale økonomiske usikkerhed afgørende, at den offentlige sektor bruger de penge, der er afsat i budgetterne, og at finanspolitikken bruges helt til grænsen.
Kommentar
28. august 2014
Bruttoledigheden steg lidt og var i juli på 134.400 personer. Arbejdsløsheden falder ikke længere og i lyset af de mange positive tal, som vi ellers har set for arbejdsmarkedet, er tallene en smule skuffende. Opsvinget i dansk økonomi er fortsat skrøbeligt, og der er stadigvæk brug for at holde hånden under dansk økonomi.
Kommentar
27. august 2014
Beskæftigelsen er det seneste kvartal vokset med 4.000 personer. Dagens tal er en rigtig god nyhed. Selvom flere er kommet i arbejde, så har opsvinget i Europa tabt momentum og meget tyder på, at væksten herhjemme vil skuffe i 2. kvartal 2014. Derfor er det vigtigt, at man i finansloven går til den finanspolitiske grænse og holder hånden under dansk økonomi.
Analyse
27. august 2014
Det private forbrug står stadig stille i flere af de europæiske økonomier. Forbruget var ellers ved at komme i gang i foråret 2010, men så blev en række sparepakker sat i værk i Europa. De satte en kæp i hjulet på det private forbrug og fik arbejdsløsheden til at stige. Det vil hjælpe europæisk økonomi, hvis de lande, der har økonomisk råderum, begynder at føre mere lempelig finanspolitik.
PRESSEMEDDELELSE
26. august 2014
Regeringen har netop præsenteret sit finanslovsforslag ”Et stærkere fællesskab”. I 2015 vil regeringen understøtte økonomien med fokus på uddannelse, sundhed og offentlige investeringer.