Analyse
18. september 2014
Antallet af kontanthjælpsmodtagere er begyndt at falde. Siden årsskiftet er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med knap 9.500 fuldtidspersoner. Samtidig har antallet af "svage kontanthjælpsmodtagere", som ikke regnes som en del af arbejdsstyrken, stabiliseret sig.
Analyse
17. september 2014
Børn, der enten var i dagpleje eller vuggestue som 2-årige, klarer sig bedre ved afgangsprøverne i 9. klasse end børn, der blev passet hjemme, når man tager højde for baggrundsforhold. Chancerne forbedres med 6 procentpoint. Det er børn af ufaglærte forældre, som har størst effekt af dagtilbud.
Analyse
16. september 2014
AE har kortlagt, hvem der tager del i ansvaret for fremtidens faglærte ved at ansætte lærlinge. 26 procent af virksomhederne tager del i praktikpladsansvaret. I servicefagene som f.eks. handel og transport står det rigtig skidt til, hvor det kun er lidt mere end hver femte virksomhed, der har ansat en lærling. Samtidig er praktikpladsmanglen lige nu på sit højeste niveau i 10 år.
Analyse
16. september 2014
De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte har den højeste ledighed og det er også den gruppe, som har oplevet den største stigning i arbejdsløsheden. Går man ned på a-kasser, viser det sig også, at det især er 3F, der i dag har den højeste arbejdsløshed. Samtidig oplever almindelige arbejdere i øjeblikket historisk lave lønstigninger.
Analyse
12. september 2014
13.200 elever står og mangler en praktikplads i en virksomhed. Ikke siden sommeren 2004 har så mange elever stået uden praktikplads. Antallet af ordinære praktikpladsaftaler falder, mens de korte aftaler, hvor virksomhederne tager lærlinge i kortere tid, faktisk er steget med 17 pct. inden for det seneste år.