Analyse
19. april 2014
I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at være på kontanthjælp. Sammenligninger af kontanthjælpsmodtagers disponible indkomst med den typiske startløn for en butiksansat viser, at det kan betale sig at arbejde.
Artikel
16. april 2014
Flere unge er begyndt at uddanne sig, og det er en glædelig udvikling. Det er glædeligt, fordi uddannelse er forbundet med store fordele, både for den unge selv og for samfundet. Men gennem de senere år har vi mistet mange ufaglærte arbejdspladser, der ikke ser ud til at komme igen. Derfor er det vigtigt at understrege, at uddannelsesløft også særligt gavner voksne uden uddannelse.
Analyse
12. april 2014
Andelen på overførselsindkomst har de sidste 20 år haft en faldende tendens. I dag er 736.000 personer på overførselsindkomst, når man ser bort fra støttet beskæftigelse. Nogle af forklaringerne på udviklingen skal findes i, at flere er begyndt på uddannelse, mens store årgange trækker sig tilbage på folkepension.
Analyse
11. april 2014
Danmark har i dag en lavere formel selskabsskat end gennemsnittet for OECD og EU-15. Den formelle selskabsskat i Danmark ligger på 25 pct., og den sænkes yderligere til 22 pct. frem mod 2016. Samtidig er den effektive selskabsskat, som snarere end den formelle afgør virksomheders investeringslyst, lavere end i Sverige, Tyskland, England og Holland.
Analyse
10. april 2014
Det høres ofte i den offentlige debat, at dansk industri fortsat har et stort konkurrenceevneproblem. Men hvis man sammenligner udviklingen i Danmarks industrieksport med Tysklands, klarer dansk industri sig lige så godt gennem krisen. Konkurrenceevne er tydeligvis andet og mere end løn, mængdemæssig produktion og valutakurs.